Güncel Mevzuat

SGK Hakkında 0 Yorum

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkında

26.02.2019 tarihinde toplanan Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonumuz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararda; 1475 sayılı İş Kanunu‘nun 14. maddesinde kıdem tazminatı nın ödenmesini gerektiren durumlar arasında, belirli